Utworzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami - to efekt rozmów władz Miasta Kielce oraz gmin powiatu kieleckiego. Z propozycją takiej formy partnerstwa wystąpił prezydent Kielc.

Celem związku będzie wykonywanie wspólnych zadań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, w tym współfinansowanie inwestycji niezbędnych do rozwoju. Pierwsze prace, zmierzające do utworzenia związku, rozpoczną się w tym tygodniu.

Wójtowie oraz burmistrzowie zapowiedzieli podjęcie działań zmierzających do wniesienia pod obrady Rad Gmin uchwał inicjujących przystąpienie do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami oraz uzyskania od rad stosownych uprawnień. W tym celu przygotowano listy intencyjne oraz oświadczenia o współpracy, które w najbliższym czasie trafią do prezydenta Kielc.

Przystąpienie gmin do MZGO spowoduje, że staną się one równoważnymi partnerami dla Miasta Kielce i będą współodpowiedzialne prawnie oraz finansowo za gospodarkę odpadami.