Samorząd Kępna ogłosił konkurs na mural, który będzie nawiązywał do upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Mural znajdzie się na ścianie jednego z budynków w mieście.

Samorząd Kępna ogłosił konkurs na projekt muralu, który będzie nawiązywał do upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Mural wykonany zgodnie z projektem laureata konkursu znajdzie się na ścianie jednego z budynków w Kępnie.

Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości narodowej, utrwalenie i pogłębienie wiedzy o historii Polski, a także kształtowanie wśród lokalnej społeczności postaw patriotycznych.