Jedenasta edycja naboru inicjatyw lokalnych w Katowicach przyniosła 139 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2023 roku. Obok budżetu obywatelskiego to kolejne popularne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

Przypomnijmy, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w swoim bezpośrednim otoczeniu, a potem określają swój udział w ich realizacji, najczęściej jest to praca społeczna.

- To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego brakuje w ich bezpośrednim otoczeniu. Dzięki inicjatywie lokalnej czy budżetowi obywatelskiemu mogą oni to otoczenie zmienić i dostosować do własnych potrzeb. Inicjatywa lokalna ma jeszcze dodatkowe walory. Dzięki niej sąsiedzi mogą się lepiej poznać – wspólnie pracując nad realizacją projektu, a włożony wysiłek sprawia, że nawet po wielu miesiącach miejsce, w którym dokonała się metamorfoza wciąż jest zadbane. Cieszę się, że w ramach kolejnej edycji zrealizujemy 139 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki inicjatywom lokalnym pracujemy nad ulepszeniem, upiększeniem przestrzeni Katowic, mocniejszym zintegrowaniem mieszkańców czy też wsparciem lokalnych grup sąsiedzkich i aktywistów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizację zabezpieczonych było 100 tys. zł. W 2016 roku prezydent podjął decyzję o zwiększeniu puli inicjatywy lokalnej na poziomie 1 mln zł w związku z rosnącą aktywnością mieszkańców, co pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne popularne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy. – Różnica polega na tym, że przy realizacji inicjatyw lokalnych mieszkańcy angażują się poprzez pracę społeczną – to konieczny element tej formy współpracy, który jest oceniany na etapie weryfikacji wniosków. Niejednokrotnie mieszkańcy wnoszą też wkład rzeczowy, wykorzystując swój sprzęt domowy czy specjalistyczny podczas działań w ramach inicjatywy, a czasem również wkład finansowy pozyskany ze źródeł prywatnych lub publicznych – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Od 2013 r., kiedy po raz pierwszy uruchomiono tę formę współpracy miasta z mieszkańcami, wsparcie w ramach tego programu uzyskało 535 inicjatyw, w tym 120 pomysłów z ostatniej edycji. Nie byłoby inicjatywy lokalnej bez silnego zaangażowania mieszkańców. Przykładowo, w 2021 roku, w 105 inicjatywach mieszkańcy wnieśli 26 552 godziny pracy społecznej.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tym roku również najwięcej zaakceptowanych inicjatyw dotyczy obszaru kultury - 75, następne 45 inicjatyw będzie realizowanych w obszarze edukacji i sportu, 15 - przy udziale wydziału polityki społecznej, 3 - przy wsparciu wydziału kształtowania środowiska oraz 1 w wydziale zarządzania kryzysowego.