14 lipca br. prezydent miasta Jaworzna, Paweł Silbert podpisał porozumienie z przedstawicielami miejskich jednostek samorządowych dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego.


W środę, 14 lipca br. prezydent miasta Jaworzna, Paweł Silbert podpisał porozumienie z przedstawicielami miejskich jednostek samorządowych dot. wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego. Działania te prowadzone będą w ramach projektu realizowanego przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów finansowanego z Grantów Norweskich 2014-2021.

Pod koniec 2020 r. roku miasto Jaworzno zostało zaproszone do udziału w projekcie realizowanym przez NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz partnerami norweskimi. Przedsięwzięcie ma charakter prekursorski i jego głównym celem jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym w Polsce poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze, a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi, w tym ożywienie dialogu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników, dla których samorząd jest pracodawcą pośrednim.

Realizacja podpisanego porozumienia będzie polegała na pilotażowym wprowadzeniu w pięciu zakładach pracy na terenie Jaworzna, dobrych praktyk jako modelu współpracy pracodawców z organizacjami związkowymi oraz wzmacniających i pogłębiających dialog pomiędzy samorządem, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi z jednej strony, a NSZZ „Solidarność” reprezentującym pracowników zatrudnionych przez podmioty realizujące zadania gminy.

Projekt będzie wdrażany w: Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, Powiatowym Urzędzie Pracy, Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej oraz w jaworznickich Wodociągach.