W 54 miastach zakwalifikowanych do II etapu do programy „Rozwój lokalny” trwają intensywne prace nad dokumentami potrzebnymi do sporządzenia aplikacji. W procesie tym pomagają doradcy ZMP.

Zaproszenie dla mieszkańców miasta

Wśród 54 miast zakwalifikowanych do II etapu konkursu programu „Rozwój lokalny” jest Jasło. - Miasto rozpoczęło przygotowywanie dwóch niezwykle istotnych dokumentów dla rozwoju Jasła, Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w których nie tylko dogłębnie zdiagnozowane zostaną przyczyny mało dynamicznego rozwoju miasta, ale również wskazane konkretne działania mające to zmienić – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Od połowy stycznia trwają już intensywne prace Zespołu Miejskiego, który analizuje dane statystyczne i szuka pogłębionych odpowiedzi na temat rzeczywistych źródeł kryzysu. Miasto w tej pracy wspierają doradcy Związku Miast Polskich.

- Przed nami naprawdę ogrom pracy. Musimy jeszcze raz przeanalizować dziesiątki, jak nie setki danych statystycznych. Musimy dotrzeć do rzeczywistych przyczyn problemów, by znaleźć skuteczne rozwiązania. Nie zrobimy tego bez pogłębionej rozmowy z mieszkańcami -  mówi Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza miasta Jasła. Dlatego władze lokalne zapraszają do udziału w procesie tworzenia wniosku wszystkich mieszkańców Jasła. Tym bardziej, że sam tytuł projektu to „Jasło – Moje miasto, Mój dom”. O podejmowanych działaniach miasto będzie informować na bieżąco na stronie miasta w zakładce Rozwój Lokalny. Zachęcają też do wypełnienia zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle (https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-... )

29 stycznia do Jasielskiego Domu Kultury zaproszenie burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana przyjęło blisko czterdziestu jasielskich przedsiębiorców i nauczycieli z szkół ponadpodstawowych. - Takiego zaangażowania, tak otwartej postawy i takiej gotowości do wspólnej pracy na rzecz swojego miasta nie widziałem dawno w żadnym z miast, które znam – mówi Grzegorz Godziek, doradca miasta Związku Miast Polskich. Barbara Łączna, drugi z doradców miasta zwraca uwagę, że praca z mieszkańcami Jasła, ich zaangażowanie na różnych etapach prac nad tym projektem musi zaowocować wspólnym znalezieniem odpowiedzi jak budować miasto, które będzie jeszcze przyjaźniejsze dla jego mieszkańców, będzie stwarzało lepsze warunki do życia i pracy dla obecnych i przyszłych mieszkańców. 

Badamy przedsiębiorców

Z kolei w Zabrzu w związku z przygotowywanym wspólnie z ekspertami z ZMP dokumentami – Programem Rozwoju Lokalnego oraz Programem Rozwoju Instytucjonalnego, opracowano ankietę badającą gospodarcze otoczenie miasta. Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, który zakwalifikował się do II etapu konkursu programu „Rozwój lokalny”, ma bowiem charakter kompleksowy, komplementarny i wielotematyczny, dlatego ważne jest pełne zaangażowanie mieszkańców i przedstawicieli społeczności lokalnej. Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu i ma służyć do zdiagnozowania potrzeb i wspólnego budowania projektu w obszarze rozwoju gospodarczego. Istotnym celem starań miasta jest to, aby sektor przedsiębiorstw był w mieście dynamiczny i aktywny.

Spotkanie warsztatowe

Kraśnik także stara się o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Miasto może zyskać dzięki nim nawet 10 milionów euro na swój rozwój. W Ratuszu odbyło się już pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Rozwój Lokalny”, które poprowadził zespół doradców Związku Miast Polskich. Będą oni wspierać Kraśnik w przygotowaniu kompletnej propozycji projektu oraz w utworzeniu programów - Rozwoju Lokalnego oraz Rozwoju Instytucjonalnego.

W pierwszym etapie Kraśnik zajął 9. Miejsce spośród 213 polskich miast, które startowały w programie. Dzięki temu znalazł się na liście 54 miejscowości, które przygotują teraz kompletne propozycje projektów.