Wrzesień był miesiącem bardzo intensywnych prac nad Programem Rozwoju Lokalnego. Zespół Miejski spotkał się z młodzieżą hajnowskich szkół średnich. Rozmawiano o ich pomysłach na rozwój miasta.

Spotkanie prowadziła przedstawiciel Związku Miast Polskich Agnieszka Dawydzik, która przedstawiła uczniom założenia Nowej Ścieżki Rozwoju miasta. Zaznaczyła, że ma ona dla Hajnówki bardzo duże znaczenie – jest to swoisty plan działania samorządu na najbliższe 10 lat. W spotkaniach brał udział również Tomasz Samojlik, rysownik i pracownik naukowy, który zaznaczył, że nasze miasto poprzez kontakt z tradycją, kulturą i unikalną przyrodą zyskuje jedyny i niepowtarzalny charakter.

Rozmowy z uczniami hajnowskich szkół były rzeczowe i rzuciły nowe spojrzenie na problemy, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. Najczęściej powtarzanymi pomysłami na rozwój miasta, były:

  • zwiększenie oferty studiów w Hajnówce,
  • zapewnienie młodym ludziom oferty na spędzanie czasu wolnego, np. zwiększona liczba pokazów filmowych, koncerty, zorganizowanie miejsc do spędzania wolnego czasu,
  • ulepszenie połączeń komunikacyjnych, zarówno w mieście, jak i tych między miastem a innymi miejscowościami z regionu,
  • zwiększenie oferty nauki języków obcych, lepszy dostęp do staży, kursów zawodowych oraz umożliwienie kontaktu z hajnowskimi przedsiębiorcami.

Dotychczas nie było tego typu spotkań i młodzież w niewielkim stopniu uczestniczyła w sprawach związanych z rozwojem miasta.

Konsultacja planów Zespołu Miejskiego na „OdNowienie” Hajnówki z młodzieżą była bardzo potrzeba – bo, jak się okazuje – w młodym pokoleniu kiełkuje mnóstwo pomysłów na to, aby miasto tętniło życiem i przyciągało do siebie nie tylko turystów, ale także nowych mieszkańców, którzy będą działać na rzecz Hajnowki.