Fundacja Civis Polonus ogłaszamy nabór do programu szkoleniowego dla samorządów. Dzięki niemu JST może założyć młodzieżową radę albo kompleksowo przygotować się do jej powołania.

Program jest odpowiedzią na zgłaszane Fundacji potrzeby eksperckiego wsparcia samorządów w powołaniu młodzieżowej rady oraz w zapewnieniu jej ram do działania, które będzie skuteczne oraz satysfakcjonujące – zarówno dla lokalnego samorządu jak i dla młodzieży.

Do udziału w programie zaproszone są gminy, które już zdecydowały się na powołanie młodzieżowej rady oraz te, które dopiero stoją przed podjęciem tej decyzji. Program szkoleniowy pozwoli poznać korzyści, jakie zyskują samorządy z założenia młodzieżowej rady i dowiedzieć się, jak w praktyce sprawnie przejść przez ten proces.

Od 15 października do 12 grudnia odbędą się 3 szkolenia online: „Jak skutecznie powołać młodzieżową radę”, „Organizacyjne ramy powołania i działania młodzieżowej rady” oraz „Jak pracować z młodzieżową radą”.

Zgłoszenia gminy do programu należy dokonać poprzez formularz online w terminie do 5 października 2021 r.

Koszt uczestnictwa gminy w projekcie wynosi 3190 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych). Koszt obejmuje uczestnictwo dwóch osób w trzech szkoleniach oraz 4h konsultacji indywidualnych. Istnieje możliwość uczestnictwa w konsultacjach osób niezgłoszonych do projektu, a zaangażowanych w proces zakładania młodzieżowej rady.

Do programu zostanie przyjętych 10 gmin. Decyduje kolejność zgłoszeń.