Prowadzona od dłuższego czasu polityka rządu w znaczny sposób uszczupla dochody własne Inowrocławia, ograniczając m.in. możliwości inwestycyjne – piszą radni w stanowisku w sprawie kolejnego już braku wsparcia rządu dla wniosków Inowrocławia.

W związku z rozstrzygnięciem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2, w którym rząd po raz kolejny postanowił nie uwzględnić dwóch największych wniosków Miasta Inowrocławia, tj. budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą oraz modernizacji basenu odkrytego i przyznać Inowrocławiowi wsparcie 5 mln zł, czyli zaledwie na poziomie gmin wiejskich, a także w nawiązaniu do wystąpienia Ministra Pawła Szefernakera, który nie omieszkał skrytykować wniosku o wsparcie na budowę kompleksu basenowego w Inowrocławiu, Prezydent Ryszard Brejza skierował do Pana Ministra list. Swoje stanowisko wyraziła także Rada Miasta.

W stanowisku Rady czytamy:

30 maja br. w trakcie konferencji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker stwierdził, że: „Jeden z prezydentów miast, który jest zawsze w kontrze do władzy, złożył wniosek na otwarty basen z wieżą. Pytanie teraz: czy dzisiaj w XXI wieku pewne sytuacje, które są związane z drogami, wod.-kan., w wielu miejscach są niezałatwione, czy ten basen z tą wieżą jest dzisiaj inwestycją strategiczną? Niech każdy z Państwa sobie odpowie. A później będzie krytyka rządu, że nie otrzymaliśmy na otwarty basen, który będzie działać kilka miesięcy i pewnie jakiś odsetek mieszkańców jedynie mógłby z tego skorzystać. I nie każdy z nas skacze z wieży do basenu”.

Rada Miejska Inowrocławia zwraca uwagę, że Miasto Inowrocław posiada jedyny – wybudowany w czasie II wojny światowej – basen odkryty. Część terenu, na którym on się znajduje wpisana jest m.in. do wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Podległy rządowi konserwator zabytków wydał pozytywną opinię dotyczącą przygotowanego przez Miasto Inowrocław programu funkcjonalno-użytkowego obiektu, pod warunkiem zachowania wspomnianej w sposób ironiczny przez Sekretarza Stanu MSWiA wieży jako obiektu o wartości zabytkowej. Rada Miejska Inowrocławia wyraża głębokie ubolewanie, że przedstawiciel rządu komentujący złożony przez Miasto Inowrocław wniosek – nie znał jego treści. Pan Paweł Szefernaker pominął, że w poprzedniej edycji programu „Program Inwestycji Strategicznych”, wsparcie finansowe na tego typu inwestycje otrzymało aż 11 samorządów, a w obecnej – 9.

Jeśli zdaniem przedstawiciela rządu ważniejsze od tego typu inwestycji są inwestycje drogowe, to dziwi brak wsparcia na inny złożony przez Miasto Inowrocław wniosek, dotyczący pozyskania 65 mln zł na budowę ulic wraz z infrastrukturą.

Rada Miejska Inowrocławia wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko traktowaniu mieszkańców Inowrocławia jako obywateli gorszej kategorii. Mieszkańcy Inowrocławia zasługują na wsparcie finansowe na równi z mieszkańcami tych gmin, które środki otrzymały.

Rada Miejska Inowrocławia zwraca również uwagę na fakt, że prowadzona od dłuższego czasu polityka rządu – w znaczny sposób uszczupla dochody własne Miasta Inowrocławia, ograniczając m.in. możliwości inwestycyjne i finansowanie wydatków bieżących, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami polskich reform ustrojowych, w tym z zasadą pomocy, decentralizacji i samodzielności samorządów w decydowaniu o wykonywaniu swoich zadań i kształtowaniu swojego rozwoju.


Pismo prezydenta Inowrocławia pod LINKIEM
Całe stanowisko Rady Miasta – poniżej w załączeniu