Z udziałem ponad 500 uczestników - samorządowców, przedstawicieli rządu oraz ekspertów odbył się w Krakowie I Kongres Polityki Miejskiej połączony z Kongresem Miast Polskich.

Kongres Polityki Miejskiej połączony z XV Kongresem Miast Polskich odbył się 16 i 17 października w Krakowie. Był organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK. Odbywał się w 100. rocznicę powstania Związku Miast Polskich.


O tym, że polityka miejska zawsze mocno interesowała Związek Miast Polskich przypomniał otwierając Kongres Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP. Od dwóch lat polityka miejska istnieje jako dokument rządowy. Brakuje podobnego dokumentu w Unii Europejskiej. Póki co mówi się o miejskim wymiarze polityk unijnych. - W Parlamencie Europejskim od dłuższego czasu przekonujemy instytucje europejskie, że polityka miejska jest potrzebna - mówił gość specjalny Kongresu, przewodniczący Intergrupy Urban, Jan Olbrycht.- Trzeba jednak pamiętać, że polityka ta, która i tak pojawia się, gdy Unia wydaje swoje przepisy, dotyczy nie tylko pieniędzy dla miast.

- Zachęcam Państwa do potraktowania urbanizacji nie tylko jako strategii radzenia sobie z problemami czy odpowiadania na potrzeby społeczeństwa, dzisiejsze, fizyczne potrzeby. Nie, wydaje mi się, że to jest szansa na stworzenie podejścia strategicznego, na wykorzystanie urbanizacji jako strategicznej siły napędowej w budowaniu wymarzonej gospodarki przyszłości. Taki właśnie wkład może wnieść urbanizacja w rozwój Państwa kraju - to z kolei słowa, jakie skierował do uczestników Kongresu Joan Clos, dyrektor wykonawczy UN-Habitat, były burmistrz Barcelony.

O miejscu miast w polityce rozwoju rozmawiali uczestnicy pierwszego podczas krakowskiego Kongresu panelu dyskusyjnego. Wzięli w nim udział Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP, Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu BGK oraz dr Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast.

Krakowski Kongres stanowił pierwszą w Polsce, szeroką debatę o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

Kongres Miast Polskich zorganizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udzielił też Urząd Miasta Krakowa.

W załączeniu publikacje na temat Kongresu w „Rzeczpospolitej