Opracowanie polityki antysmogowej dla Grudziądza zapowiedział prezydent miasta. Dziś w 2 tys. budynków znajdujących się w zasobach MPGN jest około 4 tys. pieców kaflowych.

Podczas konferencji prasowej prezydent Maciej Glamowski przedstawił kierunki działania dotyczące opracowania polityki antysmogowej dla Grudziądza.

Prezydent powołał specjalny zespół, który zajmie się opracowaniem odpowiednich narzędzi do walki z problemem smogu w naszym mieście. Zespół w pierwszej kolejności przeprowadzi analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście by móc opracować kierunki zwalczania lub ograniczania niskiej emisji. Ponadto zbada stan budynków oraz stosowanych źródeł ciepła przez mieszkańców miasta i przedsiębiorców. W tym celu przygotowana została ankieta, skierowana do grudziądzan.

Są dwa główne źródła emisji gazów, które szkodzą mieszkańcom. Jest to niska emisja oraz lokalny transport. Unia Europejska od ponad 30 lat prowadzi politykę walki ze smogiem, czyli tą emisją która bezpośrednio szkodzi zdrowiu. Według szacunków 40 tys. osób w Polsce rocznie umiera w wyniku powikłań lub chorób wywołanych nieczystym powietrzem. Rocznie w wypadkach drogowych w naszym kraju umiera około 3 tys. osób, dlatego widzimy jak wielkie znaczenie ma walka o czystość powietrza – mówił w trakcie konferencji Marek Dec Prezes OPEC Grudziądz.

OPEC Grudziądz od kilku lat przechodzi na ekologiczne paliwa odnawialne. Według obietnic rządu czystość powietrza w miastach będzie oparta o scentralizowane systemy ciepłownicze. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat do sieci ciepłowniczych przyłączy się 1,5 mln budynków. OPEC realizuje w mieście duże inwestycje w zakresie instalacji sieci oczyszczania spalin. Spółka realizuje również projekty umożliwiające w przyszłości przyłączenie do sieci każdego budynku w mieście.

Patrol Ekologiczny zajmuje się kontrolą palenisk na terenie Grudziądza. W ostatnim okresie grzewczym podjęto ponad 600 interwencji w tej sprawie. To dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od kilku lat. Za spalanie nieodpowiednich materiałów w piecach grozi mandatem w wysokości maksimum 500 zł – mówił Karol Piernicki ze Straży Miejskiej.