Rusza budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie - w zrewitalizowanych obiektach poszpitalnych powstaje miejsce, gdzie będzie możliwe kształcenie zawodowe na różnych poziomach.

CEZiB jest największa inwestycja edukacyjna w północnej części województwa lubuskiego. Poprzez rewitalizację istniejących zabytkowych terenów poszpitalnych powstaje miejsce, w którym będzie możliwe kształcenie zawodowe na poziomie technikum, branżowej szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kształcenie ustawiczne dorosłych oraz upowszechnianie i odkrywanie nauki i techniki przez wszystkie pokolenia mieszkańców Gorzowa i okolic.

 W Centrum będą działać trzy szkoły zawodowe. W poszpitalnych budynkach powstaną nowoczesne pracownie oraz nowa hala sportowa. Architektura nowych budynków będzie tłem dla istniejącej zabudowy. Mają to być proste bryły, wykończone stonowaną kolorystyką, szkłem i stalą. Elewacje istniejących budynków zostaną poddane renowacji, która nie zaburzy ich obecnego wyglądu.
 
- Ta inwestycja potwierdza wybrany przez nas kierunek rozwoju miasta. Stawiamy na projekt Zawodowcy w Gorzowie. To przyszłość naszych szkół zawodowych, technicznych oraz gorzowian. Mamy już przygotowanych nauczycieli i specjalistów, ruszamy z jego realizacją – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.

Rewitalizacja obejmuje przebudowę istniejących budynków, a także przekształcenie zagospodarowania terenu. Wybudowane zostaną i nowe obiekty. Powstaną nowoczesne pracownie, warsztaty zawodowe oraz hala sportowa. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwój nowoczesnych technologii. 

W założeniu Centrum ma być generatorem innowatorów – kreatywnych i rzetelnych pracowników w takich branżach, jak: automotive, transport, spedycja, logistyka, budownictwo, mechanika i stolarstwo. Nauka przedsiębiorczości odbywać się będzie w sposób naturalny, poprzez zakładanie uczniowskich start-upów oraz ich funkcjonowanie w ramach programu małej gospodarki, polegającym na współpracy grup różnych branż na zasadach odzwierciedlających funkcjonowanie biznesu.

Mechanizmy finansowe i gospodarcze zobowiążą do współpracy uczniów kształcących się w zawodach branż zlokalizowanych w Centrum. Zostaną opracowane i wdrożone nowatorskie programy nauczania, umożliwiające dynamiczne przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie biznesu.

Dodatkową przestrzenią, dla której zostanie utworzona specjalna oferta będzie strefa konstruktora/programisty, w której adepci wiedzy technicznej będą mogli pracować z wykorzystaniem nowoczesnych panelowych zestawów edukacyjnych do nauki automatyki, sterowania, hydrauliki, elektroniki, elektrotechniki czy mechatroniki, dla zaawansowanych będzie również strefa programowania i obróbki w technologii CNC.

W ramach działalności CEZiB będzie funkcjonowała pracownia nowych mediów. Prowadzone w niej zajęcia będą dedykowane wszystkim użytkownikom Centrum, zarówno w obszarach szkolnych jak i pozaszkolnych. Umożliwi ona również korzystanie z oferty CEZiBu osobom, które z różnych powodów nie będą mogły przybyć tutaj osobiście. 

Termin oddania Centrum do użytku to wrzesień 2021. Całość ma kosztować prawie 104 mln zł.

Więcej - - http://www.gorzow.pl/PL/3235/8047/Budowa_CEZiBu_staje_sie_faktem/k/http://www.gorzow.pl/PL/3235/8138/Rusza_budowa_CEZiBu/k/