Miasto w ramach przygotowania wniosku do programu Rozwój Lokalny spotkało się we wrześniu z interesariuszami na warsztatach.

3 i 9 września członkowie Zespołu Miejskiego Głogowa na ostatniej już prostej spotkali się z interesariuszami, by pracować nad Nową Ścieżką Rozwoju Miasta.