Forum współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi
20 września w Dąbrowie Górniczej odbędzie się XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy!
D_browa_G_rnicza_2.jpg
fot. Archiwum UM w Dąbrowie Górniczej

Zajmujesz się współpracą międzysektorową? Zastanawiasz się, w jaki sposób efektywniej wykorzystać narzędzie i formy współpracy, by budować kapitał społeczny? Chcesz wymienić się doświadczeniami z innymi pełnomocnikami i pracownikami samorządowymi zajmującymi się współpracą ? To spotkanie jest dla Ciebie!

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy jednostek samorządy terytorialnego z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 20 września w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Tegoroczne Forum będzie poświęcone kwestiom istotnym z punktu widzenia III sektora (tj. zmianom rozporządzeń dotyczących wzorów ofert, umów i sprawozdań dotacyjnych), jak i zagadnieniom związanym z sytuacją organizacji pozarządowych z perspektywy samorządu. Podyskutujemy nad tzw. Deklaracjami Gdańskimi.

Udział w wydarzeniu bezpłatny. Program w załączeniu. 

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) należy przesyłać drogą mailową do dnia 13 września 2019 r. na adres: cao@dabrowa-gornicza.pl.

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udzielają pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu 668 573 952.

Organizatorzy:

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Związek Miast Polskich
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej


Załączniki:
Zaproszenie
Zgłoszenie
Program


POZOSTAŁE ARTYKUŁY