Przy Prezydencie Miasta Ełku powstaje Forum Rewitalizacji. Będzie organem współpracy i dialogu złożonym z osób chcących aktywnie włączyć się w procesy odnowy śródmieścia miasta.

5 września w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się pierwsze spotkanie Forum Rewitalizacji. Ma to być organ współpracy i dialogu, złożony z osób chcących aktywnie włączyć się w procesy odnowy śródmieścia Ełku. Ma pełnić funkcje doradcze, pomysłodawcze, opiniujące dla Prezydenta Ełku w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Efektem inaugurującego spotkania było wyłonienie grupy roboczej, która przy wsparciu eksperta będzie pracowała nad przygotowaniem koncepcji działalności Forum.

Wewnętrzna struktura Forum Rewitalizacji, zasady współpracy oraz zadania zostaną wypracowane przez samych członków. W tym celu na pierwszym spotkaniu została wyłoniona grupa robocza, która przy wsparciu eksperta będzie pracowała nad stworzeniem koncepcji funkcjonowania Forum.

Ekspertem jest dr Bohdan Skrzypczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, który z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wspiera realizację projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację".