Wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają JST na konferencję online AUTOBUS ELEKTRYCZNY W KAŻDEJ GMINIE 13 stycznia br. w godz. 11.00-13.30.

Na konferencji online AUTOBUS ELEKTRYCZNY W KAŻDEJ GMINIE, która odbędzie się 13 stycznia w godzinach 11.00–13.30, będzie można się dowiedzieć, jak skorzystać z programów umożliwiających sfinansowanie nabycia lub leasingu zeroemisyjnych środków transportu nawet do 90 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Konferencja składa się z 3 paneli:

I. Rozwój elektromobilności na szczeblu lokalnym – wsparcie dla samorządów terytorialnych, organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego w ramach programów rządowych. Finansowanie nabycia lub leasingu przez samorządy zeroemisyjnych autobusów:
– programy „Kangur Bezpieczna Droga do Szkoły” oraz „Zielony Transport Publiczny”. Co zyskają samorządy?
– regulacje prawne na rzecz rozwoju elektromobilności.

II. Ekologiczna i bezpieczna droga do szkoły – prezentacja projektu spółki E-Vehicles

III. Praktyczny warsztat z ekspertem w zakresie aplikowania o fundusze na rozwój elektromobilności – możliwości finansowania transportu niskoemisyjnego w ramach programów NFOŚ:
– terminy programów,
– główne zasady aplikowania o fundusze,
– najczęściej zadawane pytania przez podmioty aplikujące o środki.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Spółki E-Vehicles.

W imieniu organizatorów zapraszamy do rejestracji - TUTAJ.