Minister Infrastruktury przekazuje uzgodnione z Ministrem Finansów materiały dotyczące wniosków o dofinansowanie zadań na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2018 roku.

W oparciu o wnioski przesłane przez zarządy województw, powiatów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, po szczegółowej analizie i weryfikacji, opracowano wzorem lat ubiegłych zestawienie wszystkich zgłoszonych zadań i propozycje wysokości dofinansowania w podziale na:

  • mosty - miasta - 5 jednostek (19 417,9 tys. zł), województwa - 16 jednostek (40 226,9 tys. zł), powiaty - 97 jednostek (176 817,5 tys. zł)
  • remonty - miasta 15 jednostek (21 848,1 tys. zł)
  • naciski 115kN - powiaty i m npp - 13 jednostek (37 276,7 tys. zł)
  • porozumienia - obwodnice miast - 3 jednostki (17 411, 9 tys. zł)

W załączeniu szczegółowe zestawienia.