Dąbrowa Górnicza – Na cześć Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe (NGO) miewają pod górkę. Ich drogi nie zawsze są proste… jednak od dziś dąbrowskie organizacje pozarządowe zyskały możliwość „bezkolizyjności”. Jest to ważne, bo jest ich w Dąbrowie Górniczej ponad 300.
Dąbrowa_Górnicza-rondo_organizacji.jpg
fot. UM w Dąbrowie Górniczej

9 września tegoroczny Festiwal Ludzi Aktywnych rozpoczął się od symbolicznego otwarcia „Ronda Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych”, które znajduje się u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Dąbrowie Górniczej.

Podczas wydarzenie była chwila dla fotoreporterów i przemówienie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska opowiedział skąd wziął się taki pomysł, podkreślając, że jest to kolejny krok, który ukazuje Dąbrowę Górniczą jako miasto otwarte na różnorodne poglądy i działania, miasto obywatelskie, w którym organizacje pozarządowe są mocnym filarem tych działań. Rozwiązanie zielonej wstęgi przez Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i władze miasta oraz wspólne zdjęcie zakończyło krotką, ale jakże symboliczną uroczystość ronda.

Następnie przy akompaniamencie Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta barwny korowód udał się do Parku Hallera, gdzie rozpoczął się Wielki Piknik dla Aktywnych. Na mieszkanki i mieszkańców czekało ponad 40 organizacji oraz gra miejska, w której wzięły udział 42 drużyny. W trakcie zabawy uczestnicy wykonywali różnorodne zadania przygotowane przez NGO. Zwieńczeniem gry było uroczyste rozdanie nagród dla wszystkich uczestników.

Festiwal Ludzi Aktywnych od kilkunastu lat jest wydarzeniem, które pozwala na bliższe poznanie dąbrowskich organizacji społecznych, ich profilu działalności oraz oferty skierowanej do mieszkanek i mieszkańców Dąbrowy. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Parku Hallera kilkaset osób, które uczestniczyły w Pikniku. Była to wspaniała okazja do spędzenia czasu wśród zieleni z interesującymi ludźmi i nawiązania nowych znajomości.

Inicjatywa nadania jednemu z nowych, ale i kluczowych rond, nazwy „Rondo Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych” ma podkreślać znaczenie organizacji pozarządowych w życiu miasta. To ponad 300 zarejestrowanych w Dąbrowie Górniczej organizacji, a blisko 100 działających w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych). Jest to również dobra promocja dla ich działań i różnorodności – od tych działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami czy w wieku senioralnym poprzez organizacje o profilu sportowym, kulturalnym i oświatowym, po te zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, ekologią, równouprawnieniem, rozwojem lokalnym, rewitalizacją czy wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Dąbrowa Górnicza od ponad 15 lat stawia na partnerstwo pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem czyli organizacjami pozarządowymi (NGO). Powołanie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP) w 2007 roku podkreśliło kompetencje tego „gracza” na arenie miejskiej. Pierwszym wspólnym sukcesem było wypracowanie i uchwalenie przez Radę Miejską w 2008 r. Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od tej chwili sektor pozarządowy stał się ważnym partnerem dla władz samorządowych w kreowaniu i realizacji polityk miejskich. W ramach jego realizacji powstało setki wydarzeń i inicjatyw oddolnych organizowanych przez mieszkańców w ramach stowarzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń. Samorząd, wspierając organizacje pozarządowe infrastrukturalnie i merytorycznie, w zamian może liczyć rokrocznie na realizację ponad 200 zadań publicznych dla swoich mieszkańców. Dzięki tej współpracy miasto kształtuje świadomych i aktywnych mieszkańców. Daje im możliwość wpływania na rozwój i kształt swojego miasta na wielu płaszczyznach społecznej, sportowej, kulturalnej, oświatowej, ekologicznej, pomagającej wpływać na rozwój bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, czy społeczeństwa obywatelskiego.

Warto pamiętać, że rozwój Dąbrowy Górniczej od samego początku opierał się na najróżniejszych ruchach i komitetach obywatelskich. Ponad 100 lat wspólnego działania, mimo różnic, pozawala działać jak jeden organizm i rozwijać Dąbrowę Górniczą.

Inicjatywa nadania nazwy dość neutralnej w znaczeniu, nie niosącej za sobą znamion ani historii, ani miejsca ani postaci ważnej dla miasta czy kraju, jak to było do tej pory w zwyczaju, sprawia, że Dąbrowa nie tylko mówi o współpracy z NGO, ale jest z niej również bardzo dumna.

Zobacz: Portal Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych: www.ngo.dg.pl

Relacje:

https://www.facebook.com/cao.dabrowagornicza/videos/1701453577031526

https://www.facebook.com/cao.dabrowagornicza/videos/359138673107262

Piotr Drygała


POZOSTAŁE ARTYKUŁY