Od dwóch lat mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą korzystać z Fabryki Pełnej Życia - nowego centrum miasta powstałego na terenach poprzemysłowych, które do tej pory były niedostępne dla mieszkańców.

Dąbrowa Górnicza jest miastem, które swój największy rozwój zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Wraz z przemysłem rozrastało się miasto i to on determinował urbanistyczny układ miasta. Nie ominęło to również ścisłego centrum, gdzie m.in. zlokalizowana była m.in. kopalnia, huta stali i fabryka obrabiarek „Defum”. Współczesnym tego efektem, jest brak w wyróżniającego się centrum miasta z charakterystycznymi dla takich miejsc funkcjami. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy stała się rewitalizacja terenów zajmowanych przez zlikwidowaną fabrykę „Defum”, które do tej pory były niedostępne dla mieszkańców.
Dwa lata temu zaczęła w mieście działać Fabryka Pełna Życia. Jest to otwarta przestrzeń publiczna, która stała się nowym centrum miasta i której ostateczny kształt został wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
Po dwóch latach przyszedł czas na podsumowanie. Warto obejrzeć reportaż o jednym z najambitniejszych przedsięwzięć w Dąbrowie Górniczej.