W samorządach uczestniczących w programie CWD Plus dobiegają właśnie końca badania ankietowe młodzieży. Związek Miast Polskich w imieniu partnerstw pyta młodych ludzi o ich opinie i plany życiowe dotyczące ich miejsca zamieszkania.

Szanowni Uczniowie, Młodzi Obywatele, zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie oraz Waszych planach, zwłaszcza zawodowych i edukacyjnych. Wasze odpowiedzi będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji przez zawiązane Partnerstwo samorządów lokalnych – czytają młodzi ludzie w liście skierowanym do nich przez ZMP w imieniu Rady Partnerstwa.

Młodzi adresaci listu dowiadują się, jakie gminy wchodzą w skład partnerstwa, na którego obszarze prowadzone jest badanie. Otrzymują też wyjaśnienie, że ideą przyświecającą partnerstwu jest wytyczenie kierunków rozwoju oraz lepsze dostosowanie polityk władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

Autorzy ankiety pytają młodych ludzi m.in. o to, czy obszar partnerstwa jest dobrym miejscem do życia i rozwoju, co ich zachęca do mieszkania (teraz i w przyszłości) w tym miejscu, a co zachęca do jego opuszczenia? Młodzi ludzie mogą też podać, jakiego rodzaju przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane na terenie ich miejscowości, aby chcieli w tym miejscu pozostać lub wrócić po studiach i związać z tym miejscem/obszarem swoje plany życiowe. Ankieterzy pytają ponadto, w czym młodzi potrzebują uzupełnić lub pogłębić wiedzę i kompetencje, aby mogli znaleźć i podjąć wymarzoną pracę, a także gdzie najbardziej chcieliby w przyszłości pracować i mieszkać. W ankiecie padają też pytania o plany młodych związane z własną (rodzinną) działalnością gospodarczą oraz o to, jakie aspekty życia są dla nich szczególnie ważne (m.in. rodzina, przyjaciele, spokojne życie bez konfliktów, dobrobyt i niezależność ekonomiczna, pełnienie znaczącej roli społecznej, akceptacja, życie dla ważnych idei społecznych).

Zakończenie badania zaplanowano na 24 czerwca br., a więc dzień zakończenia roku szkolnego. Wyniki, po opracowaniu, zostaną młodzieży przedstawione w formie zbiorczego raportu.

To już trzecia edycja badań młodzieży prowadzona przez Związek Miast Polskich; pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 54 miastach uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny”, po raz drugi pytano młodzież o opinie w pilotażu projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Przypomnijmy, że CWD Plus to już druga edycja projektu realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy m.in. ze Związkiem Miast Polskich. Uczestniczy w nim 77 partnerstw samorządowych zrzeszających ponad 700 JST z terenu całej Polski, zagrożonych trwałą marginalizacją. Nowa edycja projektu będzie wdrażana do czerwca 2023 r. Zakłada ona kontynuowanie wsparcia najsłabszych kompetencyjnie samorządów lokalnych współpracujących w partnerstwach. Otrzymają je zarówno partnerstwa dotychczas uczestniczące w pilotażu CWD (tj. 37 partnerstw), jak i nowe partnerstwa w liczbie 40 tworzące obszary funkcjonalne na obszarach strategicznej interwencji (OSI), tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.