ZMP popiera projekt przyłączenia Ostrowic do Drawska Pomorskiego i Złocieńca. Oba samorządy wyraziły zgodę na takie rozwiązanie.

Zarząd Związku Miast Polskich poparł rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, dotyczących gminy Ostrowice, zawarty w druku 2650. Zarząd zwraca uwagę, że projekt w znacznym stopniu realizuje postulaty przedstawicieli Drawska Pomorskiego i Złocieńca, formułowane wobec wcześniejszych zapowiedzi działań dotyczących rozwiązania problemu gminy Ostrowice.

W tej sprawie Zarząd ZMP skierował list do Andrzeja Maciejewskiego, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Arkadiusza Czartoryskiego, przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Pawła Szefernakera, Pełnomocnik Rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym (list dostępny w załączniku).

Zarząd postuluje, by Sejm RP uzupełnił projekt rządowy o dodatkowy artykuł w brzmieniu: "Art. .. . Przepis art. 41 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio."
Podkreśla, że zastosowanie tego przepisu w sposób analogiczny, jak w przypadku klasycznego dobrowolnego połączenia gmin, jest tutaj ze wszech miar uzasadnione, a roczny skutek finansowy dla danych z 2017 r. wynosiłby 2 724 250 zł, "co oznacza, że nastąpi to bez uszczerbku dla finansów państwa, a dodatkowo zmotywuje społeczności lokalne Drawska Pomorskiego i Złocieńca w szybkim inkorporowaniu nowych, niedoinwestowanych terenów do swych obszarów." - czytamy w liście.

Ponadto Zarząd zwrócił się do Rządu RP o przychylne rozpatrywanie ewentualnych wniosków obu gmin o komunalizację terenów Skarbu Państwa, istotnych dla rozwoju lokalnego, które mogłyby wzmocnić potencjał rozwojowy tego obszaru.