Z inicjatywy ministra Pawła Szefernakera 29 lipca br. odbyła się robocza wideokonferencja z udziałem przedstawicieli KWRiST, poświęcona przepisom dotyczącym zmian w podziale administracyjnym kraju.

Punktem wyjścia były wnioski w tej sprawie, sformułowane podczas posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 22 lipca, która omawiała projekt tegorocznego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego podziału administracyjnego.

Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich przypomnieli kontekst prawny zachodzących dziś zmian w podziale administracyjnym, a także przypomnieli, że eksperci Związku przygotowali założenia proponowanych zmian ustawowych w tym zakresie.

Przedstawiciele Związku Miast Polskich podkreślili, że podzielają większość postulatów ZGW RP, zwłaszcza dotyczących wzajemnych rozliczeń i relacji w przypadku zmiany granic. Oba Związki zgadzają się przy tym co do uznania ważności opinii mieszkańców obszaru, który ma zmienić przynależność administracyjną. Zwróciliśmy także uwagę na znaczenie kryterium uwarunkowań rozwoju pośród przesłanek dokonywania zmian w podziale administracyjnym.

Dyrektor Grzegorz Kubalski (ZPP) zwrócił uwagę na problem gmin obwarzankowych i odrębny, bardzo ważny problem koordynacji rozwoju w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie zawsze występuje konieczność współdziałania ponad granicami administracyjnymi.

Ustalono, że powstanie roboczy zespół pod kierunkiem sekretarza Komisji Wspólnej, dyr. Szymona Wróbla, który do 17 sierpnia zbierze wszystkie propozycje ze Związków i spotka się online w kolejnym tygodniu, by ustalić ostateczny kształt ich zestawienia do dalszej dyskusji i prac.
(apo)