SGH zaprasza samorządy do wzięcia udziału w badaniu, którego efektem będzie opracowanie Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS). Partnerem badania jest m.in. ZMP. Termin - 1 czerwca.

Partnerami badania są: Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich.

Celem badania jest prognozowanie przyszłych możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających JST.

Kolejne obniżki podatku PIT, dynamiczny wzrost cen energii, obsługa długu, presja na wzrost wynagrodzeń i niepewność środków unijnych spowodowały, że miastom, gminom i powiatom brakuje pieniędzy nie tylko na inwestycje, ale i na bieżące funkcjonowanie. Proponowane przez SGH badanie ma wskazać, na ile jednostki samorządu terytorialnego są gotowe do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe.

WARS ma wskazywać jakim trendom w najbliższych miesiącach będą podlegać procesy rozwojowe samorządu terytorialnego, dzięki zebranym opiniom na temat przewidywanego poziomu wydatków na inwestycje, poziomu realizowanych usług, zatrudnienia, opłat od mieszkańców oraz zmian zadłużenia budżetowego. WARS jest badaniem cyklicznym, z pierwszą edycją obejmującą przewidywania dotyczące kolejnych kwartałów 2023.

Badaniem, dzięki wsparciu partnerów, zostaną objęte wszystkie samorządy w Polsce. Prezentacja wyników badania będzie połączona z debatą na temat koniecznych do podjęcia działań, które wzmocnią potencjał rozwojowy samorządów. Odbędzie się w lipcu.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 7 min. Na Państwa opinie SGH czeka do 1 czerwca.

Link do ankiety – https://forms.office.com/r/Ckm...

W załączeniu zaproszenie do udziału w badaniu

Link: ankieta badania WARS 

Kod QR: