Hasło przewodnie tegorocznej edycji, 3-4 kwietnia w Sopocie, brzmi „Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju”. Miasta członkowskie ZMP mają bezpłatny udział dla 1 przedstawiciela. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Przyszłość systemu finansów samorządowych, kryzys energetyczny i jego wpływ na budżety i usługi publiczne, reforma systemu wyrównawczego, skutki inflacji – to tylko wybrane konteksty, które zostaną poruszone podczas wydarzenia.

Program kongresów realizowanych w ramach Local Trends każdorazowo jest opracowywany we współpracy z Radą Programową. Oto wybrane tematy, na których skoncentrują się uczestnicy kongresu:

• Finansowanie inwestycji samorządowych
• Nowe technologie w służbie optymalizacji kosztów działalności samorządów
• Rola Polski i samorządu w odbudowie Ukrainy
• Zielona i cyfrowa transformacja z perspektywy małych i dużych samorządów
• Scenariusze kosztów usług komunalnych
• PPP – pozytywna odpowiedź na niepewne czasy

Prezydenci, wójtowie, burmistrzowie oraz skarbnicy spotkają się w kwietniu w Sopocie, aby wspólnie z przedstawicielami rządu RP, przedsiębiorcami oraz analitykami wypracować odpowiedzi na najważniejsze wyzwania. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem - TUTAJSzczególnie zapraszamy na warsztat, którego Związek Miast Polskich jest gospodarzem, na temat danych ułatwiających zarządzanie – gdzie przedstawimy dane zawarte w Monitorze Rozwoju Lokalnego i Systemie Monitorowania Usług Publicznych (4.03).

Dzięki przynależności do Związku Miast Polskich, miasta członkowskie mają zapewniony darmowy udział dla jednego swojego przedstawiciela w tym wydarzeniu. Więcej szczegółowych informacji zostało rozesłanych newsletterem bezpośrednio do miast członkowskich (wraz ze specjalnym kodem do rejestracji).

Link do rejestracji: https://rejestracjasopot.localtrends.pl/

#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Partnerami Strategicznymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Województw RP.