Podczas krótkiego posiedzenia 25 maja br. w trybie zdalnym członkowie Zarządu Związku dyskutowali na temat projektu poszerzonego stanowiska w sprawie możliwych skutków realizacji programu „Polski Ład”

Zarząd Związku Miast Polskich pracował przede wszystkim nad projektem poszerzonego stanowiska w sprawie możliwych skutków realizacji programu „Polski Ład”. Przyjęta w trakcie poprzedniego spotkania 18 maja br.  wersja stanowiska  zostanie dopracowana i uzupełniona o opinie z miast członkowskich reprezentowanych w Zarządzie Związku na temat szczegółowych propozycji programu partii rządzącej. Ostateczne stanowisko w tej sprawie zostanie opublikowane 27 maja br. o godzinie 12.00.

Członkowie Zarządu poruszyli też kwestie dotyczące Krajowego Planu Odbudowy w związku z posiedzeniem Senatu, na którym będzie ratyfikowany Fundusz Odbudowy, sytuacji gmin uzdrowiskowych oraz konfliktu JST z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie taryf za wodę.

Ponadto Zarząd przyjął w poczet miast członkowskich Sejny (województwo podlaskie). Do ZMP należy już 341 miast. Kolejne miasta przyjmują jeszcze w maju uchwały o przystąpieniu do Związku. 

Joanna Proniewicz 
rzecznik prasowa ZMP