Promyk Słońca - Anna Grabowska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, dr Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska

Promyk Słońca - Anna Grabowska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, dr Dominika
Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska