Zakończyła się procedura rekrutacji miast do projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Wybrano 7 miast.

Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych - tak nazywa się nowy projekt, do którego realizacji w lipcu tego roku przystąpił Związek Miast Polskich.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji (LCK) mających zadania edukacyjne i doradcze, w oparciu o wypracowane już praktyki partnera hiszpańskiego. W wyniku jego realizacji powstanie 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych w 7 miastach na terenie Polski. Modelem wsparcia zostanie objętych 350 firm rodzinnych.

W związku z zakończeniem procedury rekrutacji miast do projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” informujemy, iż do współpracy zostały wybrane następujące miasta:
1. Chorzów – m. średnie
2. Częstochowa – m . duże
3. Gdynia – m. duże
4. Grodzisk Mazowiecki – m. małe
5. Kalisz – m. średnie
6. Kutno – m. małe
7. Starogard Gdański – m. małe

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.
Kluczowym założeniem projektu jest ścisła współpraca partnerów lokalnych - władz miasta i lokalnych firm rodzinnych tak, aby wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.
Projekt ma na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych - władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwoju Firm Rodzinnych.