17 lipca oficjalnie otwarto w Suwałkach Galerię Sztuki STARA ŁAŹNIA Suwalskiego Ośrodka Kultury przy Bulwarach nad Czarną Hańczą. Obiekt i tereny przyległe zyskały nowe oblicze po rewitalizacji.

Zrewitalizowana przestrzeń będzie służyć suwalczanom na kilka sposobów – jako miejsce prezentacji sztuki współczesnej, spotkań z kulturą, aktywności sportowej, wypoczynku i szeroko pojętej rekreacji. Będą się tam odbywały zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, ekologicznej i sportowej, działania pedagogiczno-społeczne i streetworkingowe, ale również spotkania, debaty, spektakle i koncerty plenerowe. W budynku zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego i funkcjonować będzie kawiarenka.

Już od dziś w budynku STAREJ ŁAŹNI można oglądać zbiorową wystawę rzeźby artystów związanych z Suwalszczyzną i pograniczem polsko-litewskim pn. „Wokół Czarnej Hańczy”.

Obiekt wraz z terenami przyległymi zyskał nowe oblicze po rewitalizacji przeprowadzonej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”. Całkowity koszt projektu: 16.538.856 zł. Dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa: 6.223,313 zł