Po prawie trzech latach Miasto uporządkuje teren po wykopaliskach archeologicznych, w których odkryte zostały średniowieczne mury piwnic dawnego ratusza. W miejscu wykopu pojawi się miejski salonik.

Miasto nie zapomni jednak o dokonanym odkryciu. Obrys murów utrwalony zostanie w nawierzchni, która przykryje archeologiczne znalezisko. Pojawi się też makieta z obrazem piwnic i informacją o dokonanych odkryciach. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.


Kiedy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A. rozpoczynało modernizację Rynku w 2017, nikt nie spodziewał się, że w samym jego środku archeolodzy odkryją średniowieczne mury dawnego Ratusza. 

Ówczesna Wojewódzka Konserwator Zabytków uznała to odkrycie za unikatowe – cenne nie tylko z punktu widzenia prowadzonych badań naukowych nad budownictwem municyplanym w miastach średniowiecznych, ale również ważne dla dziedzictwa kulturowego miasta. Dwa lata trwało odgruzowywanie i eksplorowanie odkrytych murów, a w chwili obecnej trwa jeszcze pełna inwentaryzacja znalezisk i tworzona jest obszerna dokumentacja dotycząca reliktów archeologicznych. Prace trwały również po otwarciu odnowionego już Rynku, a mieszkańcy przyzwyczaili się do wykopu w ziemi przed Ratuszem i cierpliwie czekali na dalszy rozwój wydarzeń.

W miejscu wykopu ma powstać miejski salonik bogato ozdobiony zielenią z miejscem na mobilną scenę widowiskową. W jego nawierzchni czerwoną cegłą wyznaczony zostanie układ średniowiecznych piwnic dawnego ratusza.