Czy dzisiejsze miasta potrzebują Urban Labów? – nad tym zagadnieniem będą zastanawiać się członkowie Komisja Rozwoju Miast i Polityki Miejskiej ZMP podczas spotkania online 21 września 2021.

Wg definicji Urban Lab to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast. Istotą jest przede wszystkim poznawanie miasta z różnych perspektyw, a zarazem rozwój mechanizmów pozwalających zrozumieć lepiej odmienne racje i punkty widzenia.

Udział w spotkaniu Komisji wezmą praktycy z kraju i zza granicy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie powstania, funkcjonowania, finansowania Urban Labów podkreślając zarówno najważniejsze sukcesy, jak i trudności, z którymi się na co dzień borykają.