9 września na spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, zaprezentowano diagnozę problemów miasta oraz koncepcję nowej ścieżki rozwoju.

W Legnicy trwa obecnie nabór pomysłów na działania, które mogą być realizowane w ramach projektu „Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju” do Programu Rozwój Lokalny. Miasto poszukuje również partnerów do wspólnej realizacji działań w zakresie wzmocnienia tożsamości lokalnej i więzi społecznych legniczan, wzmocnienia innowacyjności społecznej i gospodarczej oraz zwiększenia świadomości ekologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu wśród legniczan.

9 września br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy odbyło się spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaprezentowano na nim diagnozę problemów Legnicy oraz opracowaną na jej podstawie koncepcję nowej ścieżki rozwoju. Omówiono również zasady naborów propozycji przedsięwzięć społecznych oraz partnerów do wspólnej realizacji projektu.