9 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, odbyła się w mediach społecznościowych WIELKA LEKCJA OBYWATELSKA o Polsce, demokracji i samorządzie.

Lekcję przeprowadziło kilkudziesięciu włodarzy miast i gmin, starostów i marszałków województw.

Na chwilę przed Narodowym Świętem Niepodległości, 9 listopada o godz. 18.00 prezydenci, burmistrzowie i wójtowie spotkali się z mieszkańcami swoich miejscowości za pomocą mediów społecznościowych i zaprosili ich do rozmowy o Polsce, demokracji i samorządzie. Opowiedzieli też, dlaczego wolność i samorządność są tak istotne w codziennym życiu Polek i Polaków.

Fundamentalne założenia samorządu lokalnego, zostały ujęte w uchwale I Zjazdu Solidarności już 40 lat temu. Istotna część władzy publicznej została przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym, a współpraca rządu i samorządu została oparta na zasadzie pomocniczości. Niestety, w ostatnich latach rządzący podważają autonomię i kompetencje władz lokalnych. Coraz bardziej jaskrawe są również działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach czy swobodnego dysponowania środkami.

„Wielką Lekcją Obywatelską o Polsce, demokracji samorządzie” miała na celu przypomnienie, że samorządność to sukces polskiej demokracji - ustroju opartego na trójpodziale władzy i zasadzie pomocniczości. Samorządowcy mówili, że Polska swój rozwój zawdzięcza działaniom samorządów lokalnych. To w miastach, miasteczkach i gminach wiejskich zrealizowano dziesiątki tysięcy inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tłumaczyli też, jaką rolę w tym odgrywa Unia Europejska.

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych ocenia, że zasięg lekcji, oszacowany tylko na podstawie reakcji osób obserwujących, wyniósł 800 tysięcy osób. Wśród nich było też trochę reakcji negatywnych, zwłaszcza w stosunku do osób wyrazistych politycznie (jak np. prezydent Warszawy), ale właśnie te osoby generują najwięcej reakcji, stąd ważne są przede wszystkim reakcje pozytywne, które dominują.

Wielkie Lekcje Obywatelskie przedstawili m.in.:

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska
Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku
Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin
Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Marcin Skonieczka, wójt Płużnicy
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca
Marta Makuch, wiceprezydentka Słupska
Marek Materek, prezydent Starachowic
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy
Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego
Elżbieta Anna Polak, marszałek Województwa Lubuskiego

Do Wielkiej Lekcji Obywatelskiej zachęcali: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Tak! Samorządy dla Polski, Wielkopolska Kierunek Europa, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Łączy nas Samorząd, Stowarzyszenie Wspólna Polska.