140 mln zł przeznaczonych na realizację ponad 60 projektów rewitalizacyjnych i społecznych - to bilans trzech ostatnich lat funkcjonowania w Rudzie Śląskiej Gminnego Programu Rewitalizacji.

W tym czasie w mieście wyraźnie zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, poprawiło się bezpieczeństwo, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Spadła natomiast liczba mieszkańców, a znaczącym problemem miasta jest zła jakość powietrza.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (GPR) obowiązuje od 2018 r. i był jednym z pierwszych takich dokumentów opracowanych przez miasta w regionie. Zgodnie z ustawą po trzech latach musi on przejść obowiązkową ewaluację. 

Czego można się dowiedzieć z podsumowania trzech lata realizacji GPR w Rudzie Śląskiej? Przede wszystkim w tym czasie zrealizowano 24 projekty rewitalizacyjne (16 podstawowych i 8 uzupełniających), a kolejnych 44 rozpoczęto (20 podstawowych i 24 uzupełniające). W ten sposób na 103 zawarte w dokumencie projekty, aż 68 przypadkach zainicjonowano działania. Na dotychczasową realizację projektów zwartych w GPR miasto przeznaczyło 116 mln zł. – Do tego trzeba doliczyć ponad 24 mln zł, które przeznaczone zostały na przedsięwzięcia nie wynikające wprost z programu, jednak realizujące cele i założenia GPR – informuje wiceprezydent.

Okazuje się, że w badanym okresie trzech lat w Rudzie Śląskiej wyraźnie zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 4 419 w 2018 r. do 1 315 w 2020 r. Poprawiło się bezpieczeństwo - policja w 2020 r. odnotowała mniej przestępstw niż w 2018 r. Było to 2 224 wobec 2 328 w 2018 r. Cały czas w Rudzie Śląskiej na niskim poziomie utrzymuje się stopa bezrobocia, wprawdzie pomiędzy 2018 a 2020 r. wzrosła ona z 2,9% do 3,4 %, ale nadal jest to znacznie mniej, niż w regionie, czy w całym kraju.

Tym, co może martwić władze miasta, jest spadek liczby mieszkańców. Innym problemem o wymiarze ogólnokrajowym, który dotyka również Rudę Śląską, jest zła jakość powietrza.