Racibórz ma szansę być piątym na śląsku, a 36-tym w całej Polsce miastem, które wprowadzi park kulturowy - szczególną formę ochrony przestrzeni historycznej śródmieścia.

Park kulturowy to szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o ochronie „przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”.  Na obszarze parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.

W Poznaniu prace nad wprowadzeniem parku kulturowego trwały 2 lata. Racibórz jest na początku tej drogi. - Walka jest trudna, wymaga niełatwych rozmów m. in. z przedsiębiorcami, ale jest tego warta - przekonywał Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na zaproszenie wiceprezydenta Raciborza Michała Fity i Miejskiej Konserwator Zabytków Marii Olejarnik uczestniczył w roboczym spotkaniu poświęconemu idei utworzenia w Raciborzu parku kulturowego. O konieczności uporządkowania reklam i witryn w śródmieściu nie trzeba było nikogo przekonywać.

- To Wasz dom, chciejcie aby był wyjątkowy. Reklama powinna być biżuterią architektoniczną - dodajmy wykonaną ze szlachetnych materiałów, a nie plastiku – kontynuował Łukasz Konarzewski.

Zgodnie ze wstępną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki. Na mocy uchwały wprowadzony byłby m. in. zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała regulowałaby także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę.