W ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" organizowanych jest 6 trzydniowych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć PPP.

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, którego Związek Miast Polskich jest również współpartnerem. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

W ramach projektu organizowanych jest 6 trzydniowych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce.

Do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych zaproszone są osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydenci i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Pierwsza wizyta odbyła się 22-24 maja 2018 r. w Niemczech (Nadrenia Północna Westfalia) i jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP wdrażane w sektorze dotyczącym budynków kubaturowych.

Obecnie organizatorzy zapraszają do udziału w wizycie we Francji w dniach 25-27 wrzesień 2018 r. Motywem przewodnim tej wizyty będą przedsięwzięcia PPP wdrażane w dziedzinie rozwiązań dla inteligentnych miast oraz rozwiązań miejskich przyjaznych mieszkańcom, dlatego też zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanego sektora.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4 września 2018 r. na adres elzbieta.nowosiadly@centrum-ppp.pl

Informacje o kolejnej wizycie w 2018 roku (Czechy), a także kolejnych 3 wizytach w 2019 roku zostaną zamieszczone na stronie www.ppp.gov.pl w aktualnościach już wkrótce.

Poniżej podajemy link do strony, gdzie znajdziecie Państwo Agendę, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wizyty.
http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Zaproszen...