Przed Zgromadzeniem Ogólnym ZMP w Żywcu, 1 marca, odbędzie się posiedzenie Zarządu ZMP, na którym zostanie zaopiniowany m.in. najnowszy rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Żywcu

Początek obrad o godz. 11:00.

Miejsce obrad: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, al. Wolności 4 (sala na poddaszu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Warszawie.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o ochronie danych osobowych (rządowy, MC, nowa wersja),
b) o zmianie ustawy Prawo wodne (PiS),
c) o zmianie ustawy o referendum lokalnym (KUKIZ"15)
d) o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (PO),
e) o Wrocławskim Związku Metropolitalnym (Nowoczesna),
f) o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (prezydencki),
g) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (PO),
h) o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (poselski).
4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
5. Korespondencja do rozpatrzenia:
a) stanowisko ZPP w sprawie inwestycji drogowych (poparcie dla Krakowa).
b) pismo Drawska Pomorskiego i Złocieńca do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie propozycji rozwiązania problemu zniesienia gminy Ostrowice.
6. Sprawy wniesione.