Posiedzenie Zarządu ZMP w Warszawie
W piątek, 26 maja w Senacie RP, w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego, odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu ZMP z Senackim Zespołem Samorządowym, podczas którego zostaną omówione wspólne inicjatywy legislacyjne.
senat_-_obraz.jpg

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich odbyło się 26 maja br. w Warszawie. Początek obrad o godz. 15.00 w gmachu Senatu RP, sala 217.

Porządek obrad

15:00 – 16:00 – część robocza posiedzenia Zarządu ZMP

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Chełmie.

2. Sprawy bieżące (przyjęcie Paczkowa w poczet miast związkowych ZMP).

3. Korespondencja, zmiany w kalendarzu.

4. Sprawy wniesione.

16:00 – 18:00 – wspólne posiedzenie Zarządu ZMP i Senackiego Zespołu Samorządowego

5. Bieżące sprawy legislacyjne

a) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (rządowy, druk 3237),

b) Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (rządowy),

c) projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (PiS),

d) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (komisyjny),

e) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki 969),

f) projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie  obywatelskim oraz edukacji prawnej (Lewica),

g) projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Lewica),

h) projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących  postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie (PiS).

6. Projekt inicjatywy senackiej ws. pilnych zmian w ustawie o dochodach JST (ZMP i UMP).

7. Informacja o stanie prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie taryf wod.-kan.

8. Projekty inicjatyw senackich dot. samodzielności energetycznej gmin (ZMP i UMP).

9. Rozpatrzenie postulatów Ogólnopolskiego Forum Organizacji pozarządowych ws. zmian legislacyjnych w zakresie działalności pożytku publicznego.

10. Opinia o koncepcji nowej klasyfikacji budżetowej.

11. Sprawy wniesione.

Wszystkie projekty ustaw skierowane na posiedzenie Zarządu są dostępne na stronie internetowej ZMP w zakładce Strefa dla miast – projekty ustaw i rozporządzeń.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY