Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 13 maja w Starogardzie Gdańskim, był opiniowany m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęto 3 apele w sprawie Ukrainy.

Posiedzenie Zarządu odbędzie się  13 maja o godz. 15.00 w Starogardzie Gdańskim
(Hotel REN, adres: ul. Skarszewska 5).

Porządek obrad:

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w Sopocie z dnia 11.04.22 r.
2. Informacja o pracach Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz pracach parlamentarnych.
3. Informacja o przebiegu i wynikach Okrągłego Stołu we Wrocławiu.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (MRiT),
b) o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz niektórych innych ustaw (PiS),
c) o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach JST (MEiN),
d) o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa (MRiPS),
e) o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe (senacki),
f) o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (senacki),
g) o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej (MRiPS),
h) o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Lewica),
i) delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego (MI).

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MRiPS ws.zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
b) MF zm.rozp. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

6. Podjęcie uchwały ws. nadania Medalu Honorowego ZMP prof. Jackowi Majchrowskiemu.
7. Informacja o przygotowaniach do II tury ZO ZMP i WUF 11 w Katowicach.
8. Wyznaczenie przedstawicieli do Zepsołu ds. Klimatu KWRiST.
9. Korespondencja do rozpatrzenia.
10. Sprawy wniesione.