Zespół ekspertów OECD rozpoczął serię 3 wizyt w grupie 10 reprezentatywnych JST. Chodzi o przeprowadzenie wywiadów pogłębiających dane otrzymane z kwestionariusza nt. stanu zarządzania w samorządach.

Jednym z etapów realizacji projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” jest komponent wdrażany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD pt. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w Polsce”.

Zespół ekspertów OECD rozpoczął w tym tygodniu serię 3 jednotygodniowych wizyt w grupie dziesięciu reprezentatywnych jednostek samorządu terytorialnego, w trakcie których przeprowadził wywiady pogłębiające dane otrzymane z kwestionariusza na temat stanu zarządzania w samorządach. Informacje pozyskane na tych spotkaniach mają stanowić istotne źródło wiedzy, na podstawie której będzie opracowany przez OECD raport nt. przeglądu zarządzania i potencjału instytucjonalnego w polskich JST oraz narzędzie samooceny tego potencjału do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych, udostępnione w efekcie wszystkim jednostkom szczebla lokalnego w Polsce. 

W trakcie pierwszej serii wizyt, trwającej od 10 do 14 lutego 2020 r. eksperci OECD odwiedzili Katowice, Ziębice i Krotoszyn. Kolejna seria spotkań zaplanowana jest od 24 do 28 lutego w powiecie łańcuckim, mieście i gminie Międzyrzec Podlaski oraz Łubiance. Ostatnia, trzecia tura spotkań odbędzie się od 9 do 13 marca w Kutnie, Płocku i Widuchowej.

Specyfika metropolii

Przedstawiciele OECD gościli w Katowicach – gdzie oprócz spotkania w Urzędzie Miasta Katowice zorganizowane zostało również spotkanie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Eksperci z OECD oceniali, jak rozwija się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

- To dla nas wyjątkowa okazja, by się zaprezentować, przedstawić, opowiedzieć o metropolii, o naszych wyzwaniach i problemach przed przedstawicielami OECD. Bardzo sobie cenię tą międzynarodową organizację - której raporty cieszą się wyjątkową merytoryczną wartością i obiektywizmem - mówiła Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Podczas spotkania 10 lutego eksperci OECD i zarząd metropolii rozmawiali o m.in. specyfice działania metropolii, planowaniu strategicznym i przestrzennym, rozwoju transportu publicznego i ochronie środowiska. Tematem był także budżet metropolii oraz doświadczenia w realizacji zasady transparentności w zarządzaniu oraz partycypacji społecznej.

O perspektywach i problemach

Z kolei w Ziębicach miejscy urzędnicy, przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, władze Związku Miast Polskich oraz eksperci z OECD 12 lutego rozmawiali o przyszłości Ziębic.  Burmistrz Ziębic, Mariusz Szpilarewicz  zwrócił uwagę, że Ziębice to miasto borykające się z wieloma problemami, które magistrat stara się systematycznie rozwiązywać. Obecne hasło promocyjne „Gmina Ziębice z natury przyjazna” to nie tylko kwestie dbania o środowisko, ale przede wszystkim o mieszkańców.

Głównymi tematami sesji roboczych były: zarządzanie zasobami ludzkimi, wertykalna i horyzontalna koordynacja, budżet i inwestycje, monitoring i ewaluacja, otwarte rządzenie, zamówienia publiczne, środowisko naukowe, instytucje badawcze i organizacje pozarządowe oraz spotkanie i rozmowa z przedstawicielami sektora prywatnego (RPPH Ziębice, Agrowiec).

Ziębice dzięki uczestnictwu w projekcie otrzyma zbiorcze podsumowanie wnioskujące wraz z zindywidualizowanymi profilami diagnostycznymi oraz rekomendacjami dotyczącymi rozwijania i wzmacniania potencjału instytucjonalnego służącemu efektywnemu prowadzeniu lokalnych polityk rozwojowych. Będzie ono pomocną wskazówką na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby budować plan rozwoju na silnych stronach a kompensować słabsze strony.