Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do włączenia się w ogólnopolskie obchody tej rocznicy - udostępni bezpłatnie wielkoformatową animację komputerową, która opowie o historii powstań śląskich.

Biuro Programu „Niepodległa” udostępni bezpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym instytucjom kultury, szkołom i innym podmiotom publicznym wielkoformatową animację komputerową (mapping), która opowie o historii powstań śląskich. Projekcja ma być hołdem dla bohaterów walczących o polskość Śląska w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Zainteresowanych prosi o kontakt mailowy: hymn@niepodlegla.gov.pl.

2 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej okazji Biuro Programu „Niepodległa”, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Śląsk wspólna sprawa”, organizuje multimedialne wydarzenie kulturalno-edukacyjne, które będzie mieć formę wielkoformatowej animacji komputerowej 2D z elementami 3D (tzw. mapping). Animacja opowie o kluczowych dla historii Górnego Śląska i Polski wydarzeniach sprzed 100 lat.

Animację zostaną udostępnione bezpośrednio zainteresowanym jednostkom na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

Zasady udostępnienia

Biuro Programu zaprasza Państwa do włączenia się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego i wyświetlenia animacji na reprezentacyjnych budynkach w swoich miastach i gminach. Animację udostępni bezpłatnie i będzie można ją wyświetlać od 25 kwietnia br. do 5 lipca br. bez ograniczeń. Jednocześnie zwraca się z uprzejmą prośbą o wyświetlenie animacji 2 maja br., a tym samym włączenie się we wspólne, ogólnopolskie obchody tych wydarzeń.

Dane techniczne

Plik przekazany będzie w formacie mp4. (obraz i dźwięk) i będzie wymagał konwersji przez realizatora projekcji do formatu hap lub innego umożliwiającego projekcję. Format obrazu w pixelach: 3840x1080, dlatego - z uwagi na panoramiczny format obrazu - sugeruje się, aby wyświetlać animację z wykorzystaniem dwóch stanowisk projektorowych. Istnieje jednak możliwość projekcji z jednego źródła przy zachowaniu odpowiednich ustawień uwzględniających: odległość od powierzchni wyświetlania i wysokość i szerokość budynku. Pozwoli to zachować proporcję obrazu oraz odpowiednie natężenie oświetlenia.

Animacja przeznaczona jest do wyświetlania na wielkoformatowych powierzchniach i fasadach budynków. Biuro Programu prosi o zwrócenie uwagi na to, by fasada była w miarę jednolita, a jeśli posiada okna, to należy je zasłonić, aby szklana powierzchnia nie odbijała światła, powodując ubytki w jakości obrazu. Powyżej i poniżej poglądowe wizualizacje.

Biuro Programu „Niepodległa” prosi zainteresowanych o kontakt mailowy, pod adresem poczty elektronicznej: hymn@niepodlegla.gov.pl. Deklaruje, że chętnie odpowie na wszystkie pytania.