Polecamy w załączeniu publikację wydaną po XV Kongresie Obywatelskim przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z ciekawymi artykułami o tematyce miejskiej.

Dr Jan Szomburg, prezes Zarządu IBnGR, Inicjator Kongresów Obywatelskich  pokazuje praktyczną drogę odrodzenia idei samorządności i budowania nowej wspólnotowości. Pisze w wstępie do publikacji: „Co dziś może być nową tkanką łączną, spoiwem budowania wspólnot miejskich oraz bodźcem do współpracy? Taką rolę może odegrać transformacja miast w duchu nowej europejskiej polityki Zielonego Ładu, której przyświeca idea harmonizacji naszego życia oraz relacji z innymi ludźmi i planetą (naturą).

Sukces tej harmonizacji wymaga nowej, nietoksycznej komunikacji, opartej na prawdzie i empatii oraz na innych wzorcach współpracy i rozwoju. Zdolności do współdefiniowania i współrealizacji zasadniczych celów. Spróbujmy to zrobić – kiedy przestawimy się z logiki dominacji (nad innymi, przyrodą, planetą) na logikę współpracy i partnerstwa, szybko zobaczymy, jak dużo środków i energii dotychczas marnowaliśmy.(...)

Myślmy więc o Zielonym Ładzie nie tylko w kategoriach inwestycji, ale i budowania nowej wspólnotowości, akceptującej różnorodność i otwartość. Tu nie chodzi o nasze „RAZEM” wobec jakiegoś abstrakcyjnego europejskiego programu czy ideologii biurokratów, tylko o faktyczną wspólna walkę na rzecz poprawy jakości życia nas wszystkich. To szansa dla wspólnot miejskich na zdefiniowanie powszechnie jednoczących wspólnych celów i podjęcie wspólnych działań w nowych przestrzeniach, które dotychczas nie były zbyt wykorzystywane.” 

W publikacji zamieszczono bardzo ciekawe materiały, warte zapoznania się i przeczytania. Polecamy szczególnie Państwa uwadze artykuły: o miastach przyszłości - Renaty Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, o zarządzaniu miastami w niestabilnym świecie - Wojciecha Kłosowskiego, doradcy partnerstw, a także o nowej geografii osiedleńczej dla rozwoju Polski - prof. Przemysława Śleszyńskiego, o klątwie peryferyjności - Iwony Borkowskiej i Adama Mikołajczyka. Wskazują na szanse, jakie otwierają się przed małymi miastami w czasach pandemii i po. Autorzy podnoszą, że o atrakcyjności osiedleńczej zadecyduje szeroko pojęta jakość życia.