Lublin, Gdynia, Olsztyn z certyfikatem Europejskiej Nagrody Energetycznej
Trzy polskie miasta członkowskie ZMP otrzymały Certyfikat European Energy Award (EEA), przyznawany europejskim JST zaangażowanym w tworzenie i wdrażanie lokalnych polityk energetycznych, klimatycznych i transportowych.
Energetyczny_certyfikat.jpg
fot. Arch. UM Lublina

Wręczenie certyfikatów odbyło się 4 kwietnia 2022 r. w Warszawie podczas uroczystego spotkania organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Certyfikacja potwierdza wysoką jakość realizowanych przez te miasta działań z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej.

Dzięki udziałowi w projekcie IMPLEMENT (Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification) współfinansowanym ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, miasta otrzymały szansę na wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikację efektywności energetycznej gminy w systemie European Energy Award (EEA), czyli tzw. Europejską Nagrodą Energetyczną.

Certyfikat EEA to szwajcarski certyfikat przyznawany gminom od 25 lat. System zarządzania jakością został wdrożony dotychczas przez ponad 1400 gmin z obszaru Europy (Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Liechtenstein, Luxemburg, Monako, Szwajcaria).

Sześć pilotażowych gmin w Polsce (Olsztyn, Lublin, Gdynia, Pilawa, Raciechowice i Łomża) zostało zaproszonych przez KAPE do wdrożenia procesu pozyskania certyfikatu European Energy Award w naszym kraju. Celem projektu było wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (EEA) w czterech państwach członkowskich Unii Europejskiej: Polsce, Belgii, Chorwacji oraz Grecji. W ramach projektu, 30 pilotażowych gmin rozwijało swoje strategie klimatyczne i energetyczne, stosując standardy EEA i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu.

Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award - EEA) to kompleksowy system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. Obejmuje on działania w 6 obszarach: rozwój i planowanie przestrzenne, budynki i obiekty gminne, zaopatrzenie w energię i zagospodarowanie odpadów, mobilność, organizacja wewnętrzna oraz komunikacja i współpraca. Certyfikat otrzymują gminy, których programy polityki energetycznej oraz podejmowane w ramach nich działania spełnią standardy jakości EEA. Samorządy, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, uzyskują dostęp do zestawu sprawdzonych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu. 

Certyfikacja odbywa się dwuetapowo. To coroczny audyt wewnętrzny realizowany przez KAPE) oraz audyt zewnętrzny EEA co cztery lata. Proces jest cykliczny, co oznacza, że certyfikacji nie dostaje się raz na zawsze, dlatego należy ciągle doskonalić system zarządzania w zakresie polityki klimatycznej.

Samorządy planowały działania w sześciu obszarach działalności, m.in. planowaniu przestrzennym, budynkach i obiektach gminnych czy transporcie. To łącznie 79 wskaźników, które były oceniane.

Projekt IMPLEMENT realizowany był przez Krajową Agencję Poszanowania Energii od 2018 do 2022 roku. Więcej o projekcie na stronie KAPE.

Więcej: Gdynia, Lublin, Olsztyn.
POZOSTAŁE ARTYKUŁY