Za nami spotkanie sieciujące dla samorzadów uczestniczących w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji". Wzięły w nim udział osoby realizujące rozszerzone konsultacje dokumentów planistycznych.

W dniach 15 i 16 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie sieciujące dla samorządów uczestniczących w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji". Było ono okazją do podsumowania dotychczasowej pracy i wszystkich elementów procesu dialogowego, opierajac się na doświadczeniu gmin, które proces konsultacji realizują lub już zakończyły. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o doświadczeniach ze stosowania różnego typu technik i narzędzi konsultacyjnych i o tym, które w ich przypadku okazały się najskuteczniejsze m.in. z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Zapoznali się także z doświadczeniami procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych, w szczególności opartych na przykładach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, które zaprezentowali Katarzyna Derda i Jeremi Pudliszak - konsultanci Związku Miast Polskich.

W projekcie każda gmina ma obowiązek wykorzystać minimum 3 techniki (wybrane m.in. spośród technik i narzędzi przygotowanych przez partnerów projektu), opracowane indywidualnie według potrzeb i możliwości danego samorządu.
Praca w projekcie podzielona jest na II etapy. W I etapie (obowiązkowym dla wszystkich uczestników) gminy pracują nad zebraniem założeń do projektu dokumentu planistycznego tak, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom lokalnej społeczności, zaś w II etapie (tym wsparciem objętych będzie jedynie kilka gmin) prace skoncentrowane będą na przeprowadzeniu rozszerzonych konsultacji planistycznych gotowego projektu do momentu przedłożenia go radzie gminy do uchwalenia.

Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.

W projekcie uczestniczą obecnie 24 samorządy, które otrzymały już wsparcie przy opracowaniu Indywidualnych Planów Konsultacji, doradztwo planistów i specjalistów od konsultacji społecznych. Większość z nich doszła już do etapu realizacji zaplanowanych konsultacji i otrzymała wsparcie grantowe na ich przeprowadzenie.
17 z nich to miasta członkowskie Związku Miast Polskich. Są to: Brzeziny, Bydgoszcz, Cieszyn, Gorzów Wlkp., Kielce, Kórnik, Legnica, Olsztyn, Piaseczno, Rawa Mazowiecka, Rybnik, Serock, Starachowice, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wołomin.