Komisja Europejska właśnie ogłosiła konkurs na Europejską Stolicę Innowacji 2019 r. To coroczna nagroda przyznawana europejskiemu miastu, które przyczynia się do polepszenia życia mieszkańców.

Komisja Europejska właśnie ogłosiła konkurs na Europejską Stolicę Innowacji 2019 r. Ta coroczna nagroda przyznawana jest europejskiemu miastu, które przyczynia się do intensywnego rozwoju innowacji, a w rezultacie do polepszenia życia mieszkańców. Wcześniejsi laureaci konkursu to Barcelona, Amsterdam, Paryż i Ateny.

Główną nagrodą w konkursie jest milion euro, ufundowanych z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Przewidziano także pięć nagród po 100 tys. euro dla pozostałych miast-finalistów. Zgłoszenia należy składać do 6 czerwca 2019 r.

Jakie miasta mogą aplikować?
• posiadające przynajmniej 100 000 mieszkańców
• znajdujące się w jednym z państw unijnych lub państw beneficjentów programu Horyzont 2020 spoza UE

Kryteria nagradzania
Miasta oceniane są pod kątem wdrażania innowacyjnych rozwiązań wobec istniejących wyzwań społecznych. We wniosku należy przedstawić, jakie warunki stworzono, aby rozwijać innowacje na danym terenie poprzez:
• eksperymentalne i innowacyjne koncepcje, procesy, narzędzia i modele zarządzania jako podłoże dla innowacji
• angażowanie mieszkańców i wykorzystanie ich pomysłów w procesie powstawania dynamicznych, otwartych ekosystemów innowacji i zarządzania nimi
• zwiększenie atrakcyjności miasta w taki sposób, aby stało się ono wzorem do naśladowania dla innych miast
• upodmiotowienie mieszkańców poprzez wnoszenie konkretnej i wymiernej wartości dodanej osiągniętej dzięki wdrażaniu innowacyjnych praktyk
• wykorzystanie innowacji do zrównoważonego rozwoju miasta

Wnioski oceniane są przez panel niezależnych ekspertów z całej Europy. Zwycięskie miasto otrzyma milion euro na kontynuację działań innowacyjnych oraz promowanie ich w Europie i na świecie.

Jak aplikować?
Miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury online.