Konin - 20 dokumentacji w 15 miesięcy
20 dokumentacji dotyczących różnych inwestycji na terenie Konina zostało wykonanych za prawie 3 miliony złotych, które miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, to nie będą „półkowniki”.
konin_dokumentacja_1.jpg

Zostało zakończone opracowywanie dokumentacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (85 procent dofinansowania) i w 15 procentach z budżetu państwa. Łączna kwota na to zadanie to prawie 2,9 miliona złotych.

W 15 miesięcy powstało 20 różnego rodzaju materiałów. To są analizy, opracowania, dokumentacje inwestycji, które władze miasto chciałoby zrealizować. Przygotowywało je 15 osób. To pracownicy magistratu i jednostek organizacyjnych miasta. – Aby poznać odpowiedź, czy jest to opłacalne, zasadne, potrzebne, musieliśmy podjąć takie działania – mówił Piotr Korytkowski, prezydent miasta. – Otwiera nam się nowa perspektywa związana z różnego rodzaju funduszami zewnętrznymi. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi, bo – jak wiadomo – są w Polsce kłopoty w dostępności funduszy, szczególnie tych z Unii Europejskiej, natomiast realizujemy swoje.


Materiały podczas konferencji omówiła Katarzyna Rejniak, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie. Wśród tych dokumentów są te dotyczące remontu głównej siedziby magistratu, zagospodarowania wyspy Pociejewo, gdzie miałyby być termy i hala wielofunkcyjno-sportowo-konferencyjna, kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej, remontu obiektów mostowych w ciągu Trasy Warszawskiej czy przebudowy amfiteatru. – To są ważne dokumenty w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mówił Piotr Korytkowski. – Jest to z jednej strony zobowiązanie, z drugiej przygotowanie na to, co nastąpi. Wsłuchujemy się w to, co mówią mieszkańcy i co dociera do nas z miasta. Chcą mieć amfiteatr, więc – proszę bardzo – jest analiza, chcą mieć naprawione mosty na Warcie, które stanowią problem. Szukamy rozwiązań, dlatego opracowaliśmy dokumenty związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY