To największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce odbędzie się 7 i 8 czerwca w 2021 r. w Katowicach, ale w formule wirtualnej.

W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach. 7-8 czerwca 2021 roku będziemy rozmawiać o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce.

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja założeń do nowej krajowej polityki miejskiej oraz propozycji konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM:

  1. Kształtowanie przestrzeni,
  2. Gospodarka i rynek pracy,
  3. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
  4. Transport i mobilność miejska,
  5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne,
  6. Zarządzanie i finanse publiczne.

Proces polegający na wcześniejszym merytorycznym przygotowaniu głównych zagadnień programowych kongresu w ramach cyklu spotkań z udziałem przedstawicieli różnych środowisk stanowi o wyjątkowym charakterze tego przedsięwzięcia.

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich przewidziane są liczne wydarzenia o charakterze konsultacyjnym i warsztatowym. Z kolei głównym tematom towarzyszyć będzie niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących – prezentacje dobrych praktyk miejskich, sesje kalejdoskopowe, noc wtop i wiele innych, w tym o charakterze międzynarodowym.

Kongres realizowany w formule Krajowego Forum Miejskiego będzie równocześnie przygotowaniem do 11 Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF11), które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku. WUF to najważniejsza konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, organizowana przez UN-Habitat – Program ONZ ds. Osiedli Ludzkich. Podczas Kongresu Polityki Miejskiej nie zabraknie więc wydarzeń, które będą stanowiły swoiste „preludium” do kolejnego, niezwykle ważnego wydarzenia miejskiego o znaczeniu globalnym. Kongres będzie miał przez to charakter międzynarodowy, a część wydarzeń odbędzie się w języku angielskim.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami strategicznymi są: Związek Miast Polskich, miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rejestracja już niebawem.