Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Gdańsku, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich zapraszają na konferencję KIERUNEK LEPSZE USŁUGI. EDUKACJA. SMUP.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konferencji:

KIERUNEK LEPSZE USŁUGI. EDUKACJA. SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH (SMUP)

 • konferencja odbędzie się w Gdańsku, w terminie 1-2 czerwca 2023 r.;
  • patronat honorowy nad konferencją objął marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz prezydent miasta gdańska, Aleksandra Dulkiewicz;
  • udział w konferencji jest bezpłatny, uczestniczyć można stacjonarnie lub online: niezbędne wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowani ww. tematyką, także samorządy i instytucje, które wzięły już udział w szkoleniach dotyczących SMUP, a chciałyby skierować na nie kolejnych pracowników lub pogłębić wiedzę.

  Wszystkie szczegółowe informacje (wraz z programem i harmonogramem) znajdują się w załączonym zaproszeniu!

   Formularz zgłoszeniowy oraz wybór form uczestnictwa:

   https://forms.office.com/e/Py60hsGzTM

    Dodatkowe informacje: