W dniu 23 listopada 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP

W dniu 23 listopada 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. W pierwszej części spotkania członkowie Komisji uczestniczyli w konferencji pt. Rozwój kolei na terenie węzła ostrowskiego na przełomie trzech wieków, zorganizowanej przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Ostrowie Wielkopolskim z okazji 140-lecia zbudowania linii kolejowej Kluczbork – Poznań. Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiła uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie Henryk Szczefanowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawił Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. W dalszej części spotkania Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP, zaprezentował aktualną sytuację w transporcie drogowym w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz perspektywy rozwoju połączeń kolejowych (ze szczególnym uwzględnieniem Kolei Dużych Prędkości) jako alternatywnego rodzaju transportu. W kolejnym wystąpieniu dr inż. Andrzej Krzyszkowski, Przewodniczący Komitetu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce, przedstawił prezentację „Koleje Dużych Prędkości w Polsce – rzeczywistość czy fikcja” zawierającą między innymi typologię szybkich kolei oraz koncepcje ich rozwoju. Zbigniew Szafrański z Instytutu Kolejnictwa omówił aktualny stan prawny związany z Kolejami Dużych Prędkości.

W drugiej części spotkania członkowie Komisji Transportu ZMP zwiedzili Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., który produkuje ciepło sieciowe oraz energię elektryczną wykorzystując odnawialne źródła energii. Przedstawiono możliwość wykorzystania produkowanej energii elektrycznej do ładowania baterii autobusów elektrycznych.

Następnie odbyło się spotkanie członków Komisji w celu omówienia bieżących spraw. Przedstawiono informację o dalszym postępowaniu dotyczącym stanowisk, które Komisja uchwaliła na poprzednim posiedzeniu w Gdyni. Omówiono także tematy kolejnych posiedzeń.

W dalszej części spotkania członkowie Komisji wzięli udział w otwartych panelach dyskusyjnych poświęconych centrom przesiadkowym oraz synergii elektrycznej w gospodarce komunalnej i energii przyszłości. Wprowadzenia do dyskusji dokonała Beata Klimek. Zaprezentowany został także krótki film o Ostrowie Wielkopolskim.

W panelu poświęconym centrom przesiadkowym, ich roli i znaczeniu w systemie transportowym miasta, uczestniczyli: Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni, Przewodniczący Komisji Transportu ZMP, Maciej Gleba, Dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Tomasz Łapszewicz, Kierownik Działu Planowania Układu Komunikacyjnego, Organizacji Przewozów i Informacji Pasażerskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Dariusz Bałoniak, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Moderatorem tego panelu był Ziemowit Borowczak, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wykład wprowadzający do drugiego panelu na temat synergii energetycznej w gospodarce komunalnej i energii przyszłości wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W panelu uczestniczyli także: Janusz Bosakirski, Doradca Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych, Sp. z o.o. w Warszawie, Jan Grześkowiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Sienkiewicz, Dyrektor Sprzedaży w Solaris Bus & Coach S.A. oraz Bartosz Kubik z firmy Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o. Moderatorem tego panelu był dr Andrzej Olszewski.

Paweł Krawczyk