Brak jakichkolwiek podstaw prawnych dla pism wysyłanych ostatnio do gmin przez agendy GUS w sprawie rozliczenia i częściowego zablokowania ex post dotacji celowych na przeprowadzenie spisu rolnego.

Tym razem Prezes GUS wpisał się w radosną twórczość (poza)prawną w stylu wiosennych „interpretacji” przepisów o wyborach korespondencyjnych.

W załączonej informacji prawnej dokładnie wykazano brak jakichkolwiek podstaw prawnych dla pism wysyłanych ostatnio do gmin przez agendy GUS w sprawie rozliczenia i częściowego zablokowania ex post dotacji celowych na przeprowadzenie spisu rolnego. Poza brakiem podstaw prawnych dla tych działań uderza rażąca sprzeczność z zasadami państwa prawnego, jak również z przepisami samej, ułomnej ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (z jednej strony powołanie się w piśmie na rzekomo „przyjętą w spisach powszechnych zasadę stosowania w skali kraju jednolitych rozwiązań”, a z drugiej zapisy samej ustawy, która wprowadza w art. 23 ust. 4 wyraźną indywidualizację nagród spisowych w oparciu o 5 kryteriów).

W tej sytuacji ostateczną decyzję organy wykonawcze gmin muszą podjąć samodzielnie, z jednej strony racjonalnie wykorzystując dotację (na przykład rozdysponowanie jej w całości na osoby zaangażowane w prace gminnego biura spisowego, jak już postanowili niektórzy Koledzy), a z drugiej biorąc pod uwagę ryzyko postawienia zarzutów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W świetle załączonej informacji prawnej ryzyko to nie jest jednak duże, gdyż z obowiązujących przepisów, do których NIE NALEŻĄ pisma ani wytyczne Prezesa GUS, nie można wyprowadzić zarzutów tego rodzaju.

Biuro ZMP