Kołobrzeg - Integracja miasta z gminą
Uchwała rozpoczynająca procedurę integracji Miasta Kołobrzeg z Gminą Kołobrzeg będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miasta. Przygotowania do tego kroku trwały długo i zostały poprzedzone szeregiem analiz, spotkań i dokumentów.
3.jpg
fot. Marek Łoś

Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Instytut Badawczy IPC stworzyły „Studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta. Dokument trafnie zdiagnozował problemy z jakimi mierzy się miasto. Wskazał też kierunek ich rozwiązania i potrzebę integracji Kołobrzegu z Gminą Kołobrzeg. Specjaliści wskazali na cztery warianty połączenia z rekomendacją wariantu „pośredniego”.

Niestety. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza mocno wpływa na plany miasta. Wysoka inflacja i gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej samorządów spowodowało, że plany integracji zostały mocno zweryfikowane. Trzeba bowiem dodać, że integracja wiąże się z konkretnymi planami i kosztami. Miasto chciałoby na terenach, które stałyby się miejskie, stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Aby tak się stało, trzeba zainwestować w przygotowanie terenów – ich uzbrojenie i skomunikowanie. Nowe tereny to oprócz perspektyw rozwoju także często problemy i oczekiwania mieszkańców. Koszty proponowanego przez specjalistów wariantu pośredniego i to przed gwałtownym wzrostem inflacji, to prawie 43 miliony złotych. Same koszty funkcjonowania miasta wzrosłyby o około 10%.

Chodzi dokładnie o 123 ha terenów, które obecnie stanowią między innymi grunty orne, pastwiska, nieużytki i lasy. Na terenie tym znajduje się też jedno gospodarstwo rolne. Działki te to doskonała lokalizacja do powstania np. lokalnej strefy ekonomicznej. Jej powstanie spowoduje, że nieruchomości staną się atrakcyjne dla podmiotów gospodarczych pod lokalizację usług przemysłowych, logistyki, transportu, handlu czy innych niezwiązanych bezpośrednio z turystyką. Nie bez znaczenia też jest fakt, że teren ten w dużej części użytkowany jest przez spółki miejskie spełniające kluczową rolę w gospodarce komunalnej w regionie powiatu kołobrzeskiego. Włączenie funkcjonującej dziś poza granicami miasta infrastruktury komunalnej w zasób gruntów miejskich wzmocni potencjał gospodarczy tego obszaru, otwierając nowe możliwości rozwojowe.

Rozwój przedsiębiorczości w tym regionie pozwoli zróżnicować potencjał miejskiej gospodarki, a także stworzy nowe miejsca pracy – zarówno dla Kołobrzeżan jak i Mieszkańców Gminy.

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą dyskutowali nad podjęciem wniesionej uchwały. Jeśli uchwała zostanie podjęta, trafi do Gminy Kołobrzeg z prośbą o wyrażenie opinii. W Kołobrzegu w tym czasie odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie. Do 31 marca powinien zostać złożony wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY