W nowej edycji programu Senior+ przeznaczono 80 mln zł na tworzenie nowych placówek oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących domów i klubów.

Wieloletni program „Senior +” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.  Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W 2019 roku na realizację programu rząd przeznaczył kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok. W 2019 roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało łącznie 497 Dziennych Domów i Klubów „Senior +”, które oferowały seniorom ponad 12,8 tys. miejsc.

W przypadku Dziennego Domu dofinansowanie do utworzenia placówki może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych, w przypadku Klubu - do 150 tys. zł. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

W przypadku dofinansowania bieżącej działalności istniejących już placówek, dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. To maksymalnie 300 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” i 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior+”.

Samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu. W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne", tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 r.

Dokumenty konkursowe można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

(jp)